Acasă » Bun venit pe siteul comunei Belcesti! » Grupul Şcolar “V. M. Craiu” Belceşti

Grupul Şcolar “V. M. Craiu” Belceşti

Grupul Şcolar “V. M. Craiu” Belceşti trebuie să se încadreze în eforturile şcolii ieşene, de a deveni un mediu dinamic şi democratic, care să asigure accesul la educaţie şi oferind şanse egale de dezvoltare personală fiecărui elev prin dobândirea competenţelor cheie, care să permită tinerilor inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Mediul educaţional trebuie să ofere fiecărui tânăr posibilitatea afirmării talentului, aptitudinilor şi aspiraţiilor în spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazată pe cunoaştere. În noile circumstanţe calitatea în educaţie a fost denumită drept un proces de continuă îmbunătăţire a sistemului educaţional pentru a asigura atingerea stării optime în dezvoltarea personală, socială, fizică şi intelectuală a fiecărui copil care va fi dat sub formă de produs societăţii.

Profilului moral şi acţional al absolventului Grupul Şcolar “V. M. Craiu” Belceşti este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare şi educaţie.

 

Istoricul Scolii din Belcesti

Şcoala Belceşti a fost înfiinţată în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza când a avut loc reforma învăţământului în 1864. Prin Legea din 1864, învăţământul devenea obligatoriu şi gratuit. În 1865 se înfiinţează la Belceşti o şcoală de stat, în casele lui Ioan Popovici. Învăţământul era de 5 clase. În aceasta casa funcţionează şcoala până în anul 1878 când se construieşte o şcoală nouă, lângă şosea. Acest local avea 3 săli de clasă, o cancelarie şi locuinţa pentru director.

Şcoala rurală de la Polieni, finanţată de primărie, este menţionată în „Scrieri pedagogice” de Mihai Eminescu. Însemnarea este făcută la Iaşi, la data de 25 septembrie 1875, fiind semnată de revizorul şcolar Mihai Eminescu.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, în anul 1898, în comuna Belceşti erau 4 şcoli cu 5 învăţători, iar populaţia şcolară era de 231 elevi.

În reşedinţa comunei se afla Şcoala de Băieţi, cu 2 învăţători, înfiinţată în anul 1865, frecventată de 92 elevi şi Scoala de Fete, înfiinţată în anul 1885, frecventată de 26 de fete. Celelalte 2 şcoli se aflau la Praguri şi la Munteni. Între anii 1909-1948 a funcţionat la Polieni Şcoala de Agricultură, având cursuri gimnaziale, liceale şi de ucenici. În perioada 1909-1910 se construieşte la Belceşti o şcoală nouă, cu 4 săli de clasă, cancelarie şi magazie. Această clădire este şi azi funcţională.
În perioada 1926-1935 se înfiinţează la Belceşti un gimnaziu, numit „Alexadru Ioan Cuza”.
În timpul celui de-al doilea război mondial, şcoala a fost bombardată în parte, iar arhiva a ars.
În anii 1945-1946 şcoala a fost refăcută. Între anii 1949-1950, prin societatea „Soviam construcţie” se construieşte la Belceşti un local nou de şcoală, destinat copiilor de grădiniţă. În prezent, aici învaţă 3 grupe de grădiniţă, la care se adaugă secretariatul şi casieria şcolii.
În perioada 1962-1972 şi-a desfăşurat activitatea Liceul Belceşti, având cinci promoţii de absolvenţi. În anul 1962, o dată cu înfiinţarea liceului, se construieşte o nouă clădire cu 5 săli de clasă, cancelarie pentru profesori, cabinet pentru director şi magazie pentru material didactic. Această clădire a suferit unele modificări, în anul 1988, când a început construcţia ultimului corp, cu trei nivele. Aici sunt 11 săli de clasă, biblioteca, magazii pentru material didactic. Între anii 1972-1991 a funcţionat ca şcoală generală de 10 clase, apoi până în 2002 ca şcoală generală de 8 ani şi şcoală de ucenici, iar în anul şcolar 2002-2003 unitatea noastră beneficiază şi de clase de liceu.
În timp, denumirea şcolii s-a modificat: Şcoală Generală până în 1962, Liceul Belceşti până în anul 1972, Şcoală Generală de 10 ani până în 1991, Şcoală cu clasele I – VIII până în 2000, Şcoala „Victor Mihăilescu Craiu” până în 2002, iar în prezent Grup Şcolar „Victor Mihăilescu Craiu”.

 

EXIGENTELE CALIFICARILOR OFERITE

 

Una din prioritatile strategiei de dezvoltare a învatamântului preuniversitar este acela de crestere a capacitatii de ocupare a fortei de munca, precum si combaterea excluderii sociale. Exigentele se vor concretiza prin:

a. Adaptarea planificarii educationale la nevoile de dezvoltare durabila, integrata, economica si sociala, la nivel local, judetean, regional si national, precum si la nevoile de dezvoltare personala si profesionala a elevilor.

b. Proiectarea si elaborarea metodologiilor de examinare, evaluare si certificare a competentelor profesionale dobândite.

c. Întarirea mecanismelor de asigurare a calitatii procesului de pregatire profesionala prin învatamântul profesional si tehnic, în vederea cresterii sanselor de integrare socio-profesionala si a dezvoltarii capacitatilor de învatare permanenta.

d. Dezvoltarea si consolidarea culturii organizationale a unitatilor de învatamânt din perspectiva parteneriatului social si spiritului antreprenorial.

e. Asigurarea transparentei formarii profesionale initiale.

Noile calificari ofera elevilor o gama de abilitati, cunostinte si capacitati de întelegere în cadrul unor contexte bine structurate prin intermediul unor activitati de instruire si învatare practica atât în cadrul formal al scolii cât si la agentul economic.

Pâna la sfârsitul anului 2014, Grupul Scolar „Victor Mihailescu Craiu” va fi recunoscut pe plan national si european pentru:

– calitatea si finalitatea pregatirii profesionale;

– absolventul scolii, profesionist si cetatean european, bun cunoscator al limbajului informatic, al unei limbi de circulatie internationala, al limbajelor artistice;

– înalta calitate a educatiei si a procesului de predare învatare focalizat pe elev (elevul în centrul procesului de educatie si instruire);

– puternica motivatie, angajare si pregatire profesionala a corpului profesoral si a elevilor;

– participare prin educatie si instruire la dezvoltarea durabila a comunitatii locale;

– experienta educationala de marca (deosebita) oferita pentru mediul local si national;

– climat organizational intelectual oferit atât profesorilor, cât si elevilor;

– contributie specifica, diversa si semnificativa la oferta educationala a judetului;

– resursele materiale la nivelul cerintelor si tehnicii anului 2012;

– responsabilitatea actiunilor personalului didactic si ale elevilor;

– cunoasterea si implementarea politicii Uniunii Europene;

– managementul performant;

– responsabilizarea parintilor elevilor fata de actul educational;

– cresterea cuantumului resurselor financiare atrase;

– promovarea si sustinerea activitatii de educatiei fizica si sport de performanta;

– cultivarea unui comportament tolerant, democratic;

– stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea si de a lucra în echipa;

– promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare si strategice.

 

OFERTA EDUCATIONALA

 

a). Tipul scolii : vorbim despre un Grup Scolar, cu urmatoarele niveluri de scolarizare:

•  Învatamânt prescolar: grupele mica, mijlocie, mare si pregatitoare;

•  Învatamânt primar cu clasele I-IV;

•  Gimnaziu cu clasele V – VIII;

•  Liceu tehnologic cu clasele IX – XII – învatamânt de zi;

b). Profile de studiu

prin LICEU:

Filiera tehnologica, profil servicii cu specializarea:

•  Tehnician în administratie publica

•  Tehnician proiectant CAD

•  Tehnician în constructii si instalatii publice

•  Tehnician în industria textila

c). Grupul Scolar„Victor Mihailescu Craiu” este o unitate scolara pentru învatamânt de masa, finantat din resurse publice, adoptând sistemul traditional de învatamânt la forma de învatamânt de zi si învatamânt seral.

d). Predarea este normala, în limba româna.

 


Lasă un comentariu

Modificare Dimensiune Font