Acasă » Consiliul Local » Hotariri C.L. » Arhiva Hotariri C.L. anul 2012 (click aici)

Arhiva Hotariri C.L. anul 2012 (click aici)

Hotariri Consiliu Local Belcesti – anul 2012

31 ianuarie 2012

Hotararea nr.1 –  casarea bunurilor de retur administrate de APAVITAL S.A .

Hotararea nr.2 – Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi– ARSACIS

Hotararea nr.3 –  Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare

3 februarie 2012

Hotararea nr.4 – aprobarea bugetului comunei Belcesti pentru anul 2012

Hotararea nr.5 privind aprobarea denumirilor unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2012-2013

Hotararea nr.6 – stabilirea valorii veniturilor obtinute din munca ocazionala, care se vor lua in calcul la stabilirea veniturilor minime lunare a familiilor sau persoanelor singure care vor beneficia de anumite prestatii sociale

Hotararea nr.7 Privind aprobarea organigramei si statului de personal al aparatului de specialitate al primarului si al a consiliului local Belcesti

Hotararea nr.8 – aprobarea organizarării retelei școlare de învatamânt preuniversitar -anul școlar 2012-2013

Hotararea nr.9 – planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, care va fi realizat în anul 2012 de către beneficiarii venitului minim garantat

Anexa la Hotararea nr.9 – planul de acţiuni sau de lucrări de interes local

21 Iunie 2012

Hotararea nr.1 – Comisia de validare a Consiliului Local 2012

Hotararea nr.2 – validarea Consiliului Local 2012

Hotararea nr.3 – constituirea Consiliului Local 2012

Hotararea nr.4 – alegerea presedintelui de sedinta

2 Iulie 2012

Hotararea nr.5 – prevederile Ordonantei Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului

Hotararea nr.6 – stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consilului Local al comunei Belcesti

Hotararea nr.7 – aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local Belcesti

Anexa la Hotararea nr.7 – aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Hotararea nr.8 – desemnarea reprezentantului Comunei Belcesti in
Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi

Hotararea nr.9 – modificarea datei pentru organizarea sarbatorii festive „ Ziua comunei Belcresti ”

Hotararea nr.10 – aderarea comunei Belcesti la Asociaţia Comunelor din România

Hotararea nr.11 -modificarea componentei Structurii Comunitare Consultative in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului

Modificare Dimensiune Font