Acasă » Consiliul Local » Hotariri C.L.

Hotariri C.L.

HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE

3.1. REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

3.2. REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Hotari adoptate de Consiliul Local Belcesti in anul 2021

16 Septembrie 2021

Hotararea Nr. 67 privind rectificarea bugetului local al comunei Belcesti

Hotararea Nr.66 privind numire reprezentant CL Belcesti in Consiliul de Administratie si Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii a Liceului Tehnologic Belcesti

Hotararea Nr.65 privind numire reprezentanti CL Belcesti in Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii a Scolii Gimnaziale Satu Nou

Hotararea Nr.64 privind numire reprezentant CL Belcesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Liteni

Hotararea Nr.63 privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz si de interes public local

28 Iulie 2021

Hotararea Nr. 51 privind completare HCL 43 din 2020 privins stabilirea impozitelor si taxelor locale

Hotararea Nr. 50 privind modificarea listei de investitii a comunei Belcesti pentru anul 2021

Hotararea Nr. 49 privind modificarea bugetului local al comunei Belcesti

Hotararea Nr. 48 privind modificarea anexei 2 la HCL 40 din 30.06.2021

Hotararea Nr. 47 privind darea in administrare catre Apele Romane a unei suprafete de teren

Hotararea Nr. 46 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului in suprafata de 2500mp

Hotararea Nr. 45 privind completarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021

30 Iunie 2021

Hotararea Nr 44 privind Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Belcesti

Hotararea Nr 43 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresata DELGAZ GRID SA

Hotararea Nr 42 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii a contractelor sau acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului pentru scoli

Hotararea Nr 41 privind aprobarea desfiintarii unor posturi in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belcesti

Hotararea Nr 40 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidanta si radierea vehiculelor

Hotararea Nr 39 privind completare HCL 30 din 28.04.2021 privind aprobarea serviciilor publice de transport local

Hotararea Nr 38 privind completarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021

Proces Verbal sedinta 30.06.2021 (descarca aici)

14 Iunie 2021

Hotararea Nr.37 privind actualizarea planului achizitiilor publice pe anul 2021

Proces Verbal sedinta 14.06.2021 (descarca aici)

31 Mai 2021

Hotararea Nr.36 privind alegerea presedintilor de sedinta pentru lunile iunie-august 2021

Hotararea Nr.35 privind completarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2021

Proces Verbal sedinta 31.05.2021 (descarca aici)

28 aprilie 2021

Hotararea Nr.34 privind aprobarea transformarii functiei publice

Hotararea Nr.33 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Belcesti

Anexa la Hotararea Nr.33 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Belcesti

Hotararea Nr.32 privind revizuirea Actului Constitutiv si Statutului ARSACIS

Hotararea Nr.31 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Viitorul Belcesti

Hotararea Nr.30 privind aprobarea serviciilor publice de transport local al persoanelor prin curse regulate in com. Belcesti

Hotararea Nr.29 privind aprobarea statiilor publice pentru traseeele care tranziteaza comuna Belcesti

Proces Verbal sedinta 28.04.2021 (descarca aici)

21 aprilie 2021

Hotararea Nr.28 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Belcesti pe anul 2021

Hotararea Nr.27 din 21.04.2021 privind aprobarea listeti de investitii a comunei Belcesti pe anul 2021

Hotararea Nr.26 din 21.04.2021 privind completarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021 al comunei Belcesti pe anul 2021

Proces Verbal sedinta 21.04.2021 (descarca aici)

5 aprilie 2021

Hotararea numarul 25 privind incetarea mandatului de consilier Adochitei Mihai

Hotararea numarul 24 privind incetarea mandatului de consilier Hrisca Florin

Hotararea numarul 23 privind aderarea comunei Belcesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – Dezvoltare Sustenabila si Integrata in Tara de Sus

Proces Verbal sedinta 05.04.2021 (descarca aici)

31 martie 2021

Hotararea numarul 22 privind completarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021

Hotararea numarul 21 privind modificare HCL 43 din 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021

Hotararea numarul 20 privind modificarea art.6 din Hotararea CL Belcesti nr 24 din 23 aprilie 2018

Proces Verbal sedinta 31.03.2021 (descarca aici)

25 februarie 2021

Hotararea Nr.11 privind alegerea presedintilor de sedinta pentru lunile martie-mai 2021

Hotararea Nr.12 privind alocarea de fonduri in vederea amenajarii si dotarii centrului de vaccinare impotriva COVID-19

Hotararea Nr.13 privind revizuirea, modificarea si actualizarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

Hotararea Nr.14 privind consolidarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48 din 2009

Hotararea Nr.15 privind completarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021

Hotararea Nr.16 privind aprobarea inchirierii spatiu pentru Birou Parlamentar – Deputat Toma Vasile

Hotararea Nr.17 privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanti pentru vehiculele si utilajele primariei comunei Belcesti Hotararea Nr.18 privind preluarea contractului de inchiriere nr.971 din 31.10.2014

Hotararea Nr.19 privind aprobarea infiintari asociatiei sportive ,,Asociatia Club Sportiv Viitorul Belcesti”

Proces Verbal sedinta 25.02.2021 (descarca aici)

8 februarie 2021

Hotararea Nr.9 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca persoanelor beneficiare de prevederile Legii Nr.4162001 in anul 2021

Hotararea Nr.10 privind aprobarea infiintarii si transformarii unor posturi in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belcesti si aprobarea Organigramei

Proces Verbal Sedință 08.02.2021 (descarca aici)

28 ianuarie 2021

Hotararea cu numarul 8 privind aprobarea actualizarii si completarii programului anual de achizitii publice pe anul 2021 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 7 privind aprobarea stabilirii numarului de posturi pentru asistentii personali pentru persoanele cu handicap grav (descarca aici)

Hotararea cu numarul 6 privind aprobarea modificarii taxei de salubrizare pentru persoanele non-casnice si agentii economici pentru anul 2021 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 5 privind modificarea art.10 alin. (2) si alin. (3) din hotararea Consiliului Local Belcesti nr.20 din 28.02.2020 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 4 privind aprobarea regulamentului privind darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor apartinand domeniului privat al UAT Belcesti (descarca aici)

Hotararea cu numarul 3 privind organizarea retelei scolare de invatamant pentru anul scolar 2021-2022 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 2 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Belcesti pentru anul 2020 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 1 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna februarie 2021 (descarca aici)

P.V. Sedinta 28.01.2021 (descarca aici)

30 Decembrie 2020

Hotararea cu numarul 74 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 75 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 76 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 77 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 78 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 79 (descarca aici)

P.V. Sedinta 30.12.2020 (descarca aici)

21 decembrie 2020

Hotararea cu numarul 64 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 65 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 66 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 67 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 68 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 69 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 70 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 71 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 72 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 73 (descarca aici)

P.V. Sedinta 21.12.2020 (descarca aici)

27 noiembrie 2020

Hotararea cu numarul 60 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 61 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 62 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 63 (descarca aici)

12 noiembrie 2020

Hotararea cu numarul 57 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 58 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 59 (descarca aici)

P.V. Sedinta 12.11.2020 (descarca aici)

11 noiembrie 2020

Hotararea cu numarul 54 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 55 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 56 (descarca aici)

P.V. Sedinta 11.11.2020 (descarca aici)

18 septembrie 2020

Hotararea cu numarul 52 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 53 (descarca aici)

P.V. Sedinta 18.09.2020 (descarca aici)

27 august 2020

Hotararea cu numarul 47 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 48 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 49 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 50 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 51 (descarca aici)

P.V. Sedinta 27.08.2020 (descarca aici)

16 iulie 2020

Hotararea cu numarul 42 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 43 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 44 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 45 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 46 (descarca aici)

P.V. Sedinta 16.07.2020 (descarca aici)

30 iunie 2020

Hotararea cu numarul 32 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 33  (descarca aici)

Hotararea cu numarul 34  (descarca aici)

Hotararea cu numarul 35  (descarca aici)

Hotararea cu numarul 36  (descarca aici)

Hotararea cu numarul 37  (descarca aici)

P.V. Sedinta 30.06.2020 (descarca aici)

29 mai 2020

Hotararea cu numarul 26 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 27 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 28 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 29 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 30 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 31 (descarca aici)

P.V. Sedinta 29.05.2020 (descarca aici)

28 Aprilie 2020

Hotararea cu numarul 19 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 20 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 21 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 22 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 23 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 24 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 25 (descarca aici)

P.V. Sedinta 28.04.2020 (descarca aici)

30 Martie 2020

P.V. Sedinta 30.03. 2020 (descarca aici)

27 Februarie 2020

P.V. din 27.02.2020 al Sedintei C.L. (descarca aici)

Hotararea cu numarul 14 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 15 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 16 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 17 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 18 (descarca aici)

20 Februarie 2020

P.V. din 20.02.2020 al Sedintei C.L. (descarca aici)

Hotararea cu numarul 9 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 10 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 11 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 12 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 13 (descarca aici)

10 Februarie 2020

P.V. din 10.02.2020 al Sedintei C.L. (descarca aici)

Hotararea cu numarul 7 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 8 (descarca aici)

31 Ianuarie 2020

P.V. din 31.01.2020 al Sedintei C.L. (descarca aici)

Hotararea cu numarul 1 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 2 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 3 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 4 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 5 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 6 (descarca aici)

Arhiva Hotariri C.L. anul 2019 (click aici)

Arhiva Hotariri C.L. anul 2018 (click aici)

Arhiva Hotariri C.L. anul 2012 (click aici)

Arhiva Hotariri C.L. anul 2011 partea 1 (click aici)

Arhiva Hotariri C.L. anul 2011 partea 2 (click aici)


Lasă un comentariu

Modificare Dimensiune Font