Home » Consiliul Local » Hotariri C.L.

Hotariri C.L.

Arhiva Hotariri C.L. anul 2011 partea 1 (click aici)

Arhiva Hotariri C.L. anul 2011 partea 2 (click aici)

 

Hotariri Consiliu Local Belcesti – anul 2012

 

31 ianuarie 2012

Hotararea nr.1 –  casarea bunurilor de retur administrate de APAVITAL S.A .

Hotararea nr.2 – Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi– ARSACIS

Hotararea nr.3 –  Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare

3 februarie 2012

Hotararea nr.4 – aprobarea bugetului comunei Belcesti pentru anul 2012

Hotararea nr.5 privind aprobarea denumirilor unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2012-2013

Hotararea nr.6 – stabilirea valorii veniturilor obtinute din munca ocazionala, care se vor lua in calcul la stabilirea veniturilor minime lunare a familiilor sau persoanelor singure care vor beneficia de anumite prestatii sociale

Hotararea nr.7 Privind aprobarea organigramei si statului de personal al aparatului de specialitate al primarului si al a consiliului local Belcesti

Hotararea nr.8 – aprobarea organizarării retelei școlare de învatamânt preuniversitar -anul școlar 2012-2013

Hotararea nr.9 – planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, care va fi realizat în anul 2012 de către beneficiarii venitului minim garantat

Anexa la Hotararea nr.9 – planul de acţiuni sau de lucrări de interes local

21 Iunie 2012

Hotararea nr.1 – Comisia de validare a Consiliului Local 2012

Hotararea nr.2 – validarea Consiliului Local 2012

Hotararea nr.3 – constituirea Consiliului Local 2012

Hotararea nr.4 – alegerea presedintelui de sedinta

2 Iulie 2012

Hotararea nr.5 – prevederile Ordonantei Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului

Hotararea nr.6 – stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consilului Local al comunei Belcesti

Hotararea nr.7 – aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local Belcesti

Anexa la Hotararea nr.7 – aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Hotararea nr.8 – desemnarea reprezentantului Comunei Belcesti in
Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi

Hotararea nr.9 – modificarea datei pentru organizarea sarbatorii festive „ Ziua comunei Belcresti ”

Hotararea nr.10 – aderarea comunei Belcesti la Asociaţia Comunelor din România

Hotararea nr.11 –modificarea componentei Structurii Comunitare Consultative in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului

31 ianuarie 2018

Hotararea cu numarul 1 (descarca aici)

Anexa la Hotararea cu numarul 1 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 2 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 3 (descarca aici)

Anexa la Hotararea cu numarul 3 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 4 (descarca aici)

Anexa la Hotararea cu numarul 4 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 5 (descarca aici)

28 septembrie 2018

Hotararea cu numarul 60 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 61 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 62 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 63 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 64 (descarca aici)



Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *