Home » Anunturi

Category Archives: Anunturi

Anexa Venituri

Anexa 1 (descarca aici)

Anunt privind Proiectul de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli

Anunt privind Audiente Prefectul Judetului Iasi

 

ANUNT in atentia persoanelor fizice si juridice privind instituirea taxei speciale de salubrizare (Hotarare 72/14.12.2018)

ANUNT Rezultatul selectiei de dosare la concursul de recrutare pentru functia de inspector clasa I, compartiment Asistenta Sociala

ANUNT organizare concurs pentru functia de inspector grad profesional ,,principal” in cadrul compartimentului Asistenta Sociala

 

ANUNT primaria comunei Belcesti organizeaza concurs in data de 5 noiembrie pentru ocuparea functiei vacante de inspector, grad profesional principal Asistenta Sociala

ANUNT Achizitie servicii de ,,Inscriere in sistemul integrat de cadastru si carte funciara ,,conform OUG 35/2016

ANUNT privind curatenia de primavara pentru toti locuitorii comunei Belcesti

ANUNT privind atribuirea contractului de lucrari prin Achizitie directa pentru ,,Lucrari de reparare a drumurilor” pentru obiectivul de investitie ,,Intretinere si reparatii curente a imbracamintii asfaltice, DC138, Comuna Belcesti”