Acasă » Stiri » Proiect bilateral Comenius – Scoala Rusi

Proiect bilateral Comenius – Scoala Rusi

Titlul proiectului: “Europe, mon univers!”

Instituţii partenere: Şcoala cu clasele I-VIII Ruşi şi Liceo Classico Statale “G. Perticari”, Senigallia, Italia
Perioada de desfăşurare: 2009 – 2011

Public ţintă: 70 de elevi, cu vârsta între 12 – 16 ani,  15 cadre didactice, 20 de părinţi, comunitatea locală: Primăria, Biserica, Poliţia, alte şcoli din comuna Belceşti;

Limba de comunicare a proiectului: – limba  franceză; limbile partenerilor: româna şi italiana.

 

Proiectul  bilateral Comenius “Europe, mon univers!” este un proiect lingvistic, care a avut drept scop promovarea dialogului european şi colaborarea între şcolile şi ţările partenere pentru protecţia mediului, cu ocazia Anului European al Creativităţii şi Inovaţiei 2009, urmat de Anul Biodiversităţii 2010 şi Anul Voluntariatului 2011. Proiectul a prevăzut 24 de mobilităţi pentru fiecare şcoală parteneră, respectiv 20 de elevi şi patru profesori.

Obiectivul principal al proiectului este formarea unei conştiinte ecologice, conştientizarea în rândul elevilor, profesorilor şi al comunităţii a importanţei protejării şi păstrării mediului înconjurător, promovarea dezvoltării durabile, astfel încât şi generaţiile viitoare să beneficieze de un mediu sănătos. Pentru o bună educaţie ecologică, ţinta noastră au fost elevii, întrucât ei sunt viitorii cetăţeni europeni, cu mari şi concrete reponsabilităţi în managementul tuturor resurselor şi condiţiilor naturale.
Elevii şi profesorii implicaţi în derularea acestui proiect au avut posibilitatea de a-şi îmbunătăţi abilităţile de comunicare în limba franceză, limba italiană, competenţele tehnologice prin folosirea mijloacelor TIC şi de a realiza un schimb de experienţă benefic, participanţii devenind prieteni, nu doar parteneri de proiect.
Activităţile proiectului au început cu cercetarea făcută în fiecare ţară parteneră pentru a observa situaţia naturii (probleme, concepţiile oamenilor despre natură şi dificultăţile cu care se confruntă).Elevii au comunicat tot timpul pe Internet pentru realizarea rezultatelor proiectului şi pentru a se cunoaşte.
Prima întâlnire de proiect a avut loc în Senigallia, la Liceo Classico Statale “G. Perticari”, în perioada 22.05 – 01.06.2010, cu un program bine structurat, activităţile desfăşurate în cadrul şcolii fiind îmbinate cu vizite la obiective de interes pentru tematica proiectului. Am vizitat centrul istoric şi cultural al oraşului, am participat la prezentări Power Point privind caracteristicile fizico-geografice şi economice ale localităţii, cu accent pe starea actuală a mediului înconjurător. De asemenea, au fost organizate vizite de documentare în teren, însoţiţi de un expert în ştiinţe naturale: înbazinul hidrografic al râului Misa, Parcul Regional Monte Conero/Portonovo, plaja din Senigallia. Programul a fost completat de vizita la Primăria din Senigallia, unde a avut loc o conferinţă de presă pe tema proiectului.
Elevii au prezentat în cadrul fiecărei întâlniri, activităţile realizare pentru proiect în fiecare perioadă, rezultatele şi produsele obţinute, dificultăţile şi succesele, măsurile realizării şi îmbunătăţirii pentru activitatea următoare. Pentru o mai bună organizare, fiecare echipă de elevi a prezentat portofoliul ei de muncă şi aspectele semnificative ale activităţii lor, problemele şi succesele, sugestii de îmbunătăţire. Elevii au fost puşi în situaţia de a-şi asuma responsabilitatea, de a găsi soluţii la probleme, de a gestiona timpul, delegarea sarcinilor către ceilalţi, de a motiva alţi elevi, de a comunica şi de a colabora.
Cea de-a doua reuniune de proiect a avut loc în România, în perioada 27.04 – 07.05.2011, la Şcoala cu clasele I-VIII Ruşi, Belceşti, unde am continuat activităţile în vederea atingerii obiectivelor propuse şi realizarea produselor finale.
Oaspeţii au fost întâmpinaţi la Primărie cu tradiţionalul colac cu sare. Am prezentat localitatea şi situaţia naturii: plimbare ştiinţifică în localitate (acumularea Tansa-Belceşti, râul Bahlui) pentru observarea stării actuale a componentelor ecosistemice, afectate de poluare şi eroziune.
În cadrul atelierelor de lucru pentru expoziţia “Protejaţi natura, casa noastră!”, am organizat cinci echipe: Afişe ecologice, Obiecte de artă inspirate din natură confecţionate din materiale reciclabile, Costume ecologice, Brăţara prieteniei şi Pregătirea spectacolului intercultural despre importanţa naturii în viaţa omului. Elevii au participat la parada costumelor din materiale reciclabile, unde au prezentat cu mare entuziasm şi dezinvoltură creaţiile lor vestimentare. Parada a fost jurizată, fiind desemnaţi Miss şi Mister Environnement 2011. Toţi elevii au fost răsplătiţi de către organizatori cu diplome, mileuri cusute, o brăţară a prieteniei ca un simbol al dăinuirii legăturii create.
Am realizat vizite de documentare în muncipiul Iaşi (Grădina Botanică, Muzeul Unirii, Episcopia Catolică, Catedrala Metropolitană), în judeţul Neamţ (Cheile Bicazului, Lacul Roşu, Cetatea Neamţului, Muntele Ceahlău, mănăstiri). Plantarea arborelui secular Quercus robur în grădina Şcolii cu clasele I-VIII Ruşi a întărit legătura dintre cei doi parteneri.
De asemenea, a avut loc prezentarea “Cărţii Naturii” la Biblioteca Comunală Belceşti, cu articole scrise de elevi şi profesori în trei limbi, privind concepţiile omului despre natură, situaţia stării actuale a mediului înconjurător în cele două ţări, raportul om-natură în trecut şi prezent, soluţii pentru protejarea mediului şi un dicţionar cu termeni legaţi de dezvoltarea durabilă.
Vizita a culminat cu spectacolul intercultural în limba franceză “L’homme et la nature”, jucată pe scena din centrul localităţii, cu poezii, cântece şi o piesă de teatru, interpretată de elevii români şi italieni.
Ca rezultat al derulării cu succes a parteneriatului bilateral european Comenius, au fost publicate în presa locală articole despre activităţile desfăşurate în cele două vizite.

Mai multe detalii si poze pe pagina Scolii Rusi (click aici)


Lasă un comentariu

Modificare Dimensiune Font